logo dienmayhmc.com

Ổn Áp Robot 3 Pha Chính Hãng - Phân Phối Ổn Áp 3 Pha Các Loại

Ổn Áp Robot 3 Pha 3KVA (260-430v)

8.320.000₫
- 30%
5.824.000₫

Ổn Áp Robot 3 Pha 6KVA (260-430v)

11.550.000₫
- 30%
8.085.000₫

Ổn Áp Robot 3 Pha 10KVA (260-430v)

12.850.000₫
- 35%
8.353.000₫

Ổn Áp Robot 3 Pha 15KVA (260-430v)

16.690.000₫
- 35%
10.849.000₫

Ổn Áp Robot 3 Pha 20KVA (260-430v)

25.180.000₫
- 35%
16.367.000₫

Ổn Áp Robot 3 Pha 25KVA (260-430v)

28.840.000₫
- 35%
18.746.000₫

Ổn Áp Robot 3 Pha 30KVA (260-430v)

34.130.000₫
- 35%
22.185.000₫

Ổn Áp Robot 3 Pha 45KVA (260-430v)

48.930.000₫
- 35%
31.805.000₫

Ổn Áp Robot 3 Pha 60KVA (260-430v)

69.710.000₫
- 35%
45.312.000₫

Ổn Áp Robot 3 Pha 75KVA (260-430v)

79.160.000₫
- 35%
51.454.000₫

Ổn Áp Robot 3 Pha 100KVA (260-430v)

98.460.000₫
- 35%
63.999.000₫

Ổn Áp Robot 3 Pha 120KVA (300-420v)

123.710.000₫
- 35%
80.411.500₫

Ổn Áp Robot 3 Pha 150KVA (300-420v)

146.780.000₫
- 35%
95.407.000₫

Ổn Áp Robot 3 Pha 180KVA (300-420v)

199.800.000₫
- 35%
129.870.000₫

Ổn Áp Robot 3 Pha 200KVA (300-420v)

228.960.000₫
- 35%
148.824.000₫

Ổn Áp Robot 3 Pha 250KVA (300-420v)

275.160.000₫
- 35%
178.854.000₫

Ổn Áp Robot 3 Pha 300KVA (300-420v)

322.920.000₫
- 35%
209.898.000₫

Ổn Áp Robot 3 Pha 400KVA (300-420v)

398.810.000₫
- 35%
259.226.500₫

Ổn Áp Robot 3 Pha 500KVA (300-420v)

453.600.000₫
- 35%
294.840.000₫
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)

Hotline: 0938 205 056
Tất cả danh mục