logo dienmayhmc.com

Ổn Áp Robot 3 Pha Chính Hãng - Phân Phối Ổn Áp 3 Pha Các Loại

Ổn Áp Robot 3 Pha 3KVA (260-430v)

7.700.000₫
- 30%
5.390.000₫

Ổn Áp Robot 3 Pha 6KVA (260-430v)

10.690.000₫
- 30%
7.483.000₫

Ổn Áp Robot 3 Pha 10KVA (260-430v)

11.900.000₫
- 35%
7.735.000₫

Ổn Áp Robot 3 Pha 15KVA (260-430v)

15.450.000₫
- 35%
10.042.000₫

Ổn Áp Robot 3 Pha 20KVA (260-430v)

22.300.000₫
- 35%
14.495.000₫

Ổn Áp Robot 3 Pha 25KVA (260-430v)

26.700.000₫
- 35%
17.355.000₫

Ổn Áp Robot 3 Pha 30KVA (260-430v)

31.600.000₫
- 35%
20.540.000₫

Ổn Áp Robot 3 Pha 45KVA (260-430v)

44.500.000₫
- 35%
28.925.000₫

Ổn Áp Robot 3 Pha 60KVA (260-430v)

56.800.000₫
- 35%
36.920.000₫

Ổn Áp Robot 3 Pha 75KVA (260-430v)

64.500.000₫
- 35%
41.925.000₫

Ổn Áp Robot 3 Pha 100KVA (260-430v)

87.200.000₫
- 35%
56.680.000₫

Ổn Áp Robot 3 Pha 120KVA (300-420v)

105.000.000₫
- 35%
68.250.000₫

Ổn Áp Robot 3 Pha 150KVA (300-420v)

115.000.000₫
- 35%
74.750.000₫

Ổn Áp Robot 3 Pha 180KVA (300-420v)

185.000.000₫
- 35%
120.250.000₫

Ổn Áp Robot 3 Pha 200KVA (300-420v)

212.000.000₫
- 35%
137.800.000₫

Ổn Áp Robot 3 Pha 250KVA (300-420v)

243.700.000₫
- 35%
158.405.000₫

Ổn Áp Robot 3 Pha 300KVA (300-420v)

299.000.000₫
- 35%
194.350.000₫

Ổn Áp Robot 3 Pha 400KVA (300-420v)

338.500.000₫
- 35%
220.025.000₫

Ổn Áp Robot 3 Pha 500KVA (300-420v)

440.000.000₫
- 35%
286.000.000₫
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)

Hotline: 0938 205 056
Tất cả danh mục