logo dienmayhmc.com

Ổn Áp Robot 3 Pha Chính Hãng - Phân Phối Ổn Áp 3 Pha Các Loại

Ổn Áp Robot 3 Pha 3KVA (260-430v)

6.070.000₫
- 32%
4.127.000₫

Ổn Áp Robot 3 Pha 6KVA (260-430v)

7.730.000₫
- 32%
5.256.000₫

Ổn Áp Robot 3 Pha 10KVA (260-430v)

9.700.000₫
- 32%
6.596.000₫

Ổn Áp Robot 3 Pha 15KVA (260-430v)

14.000.000₫
- 32%
9.520.000₫

Ổn Áp Robot 3 Pha 20KVA (260-430v)

19.600.000₫
- 35%
12.740.000₫

Ổn Áp Robot 3 Pha 25KVA (260-430v)

23.600.000₫
- 35%
15.340.000₫

Ổn Áp Robot 3 Pha 30KVA (260-430v)

26.900.000₫
- 35%
17.485.000₫

Ổn Áp Robot 3 Pha 45KVA (260-430v)

41.000.000₫
- 34%
27.060.000₫

Ổn Áp Robot 3 Pha 60KVA (260-430v)

55.500.000₫
- 34%
36.630.000₫

Ổn Áp Robot 3 Pha 75KVA (260-430v)

63.500.000₫
- 34%
41.910.000₫

Ổn Áp Robot 3 Pha 100KVA (260-430v)

81.800.000₫
- 34%
53.988.000₫

Ổn Áp Robot 3 Pha 120KVA (300-420v)

101.000.000₫
- 34%
66.660.000₫

Ổn Áp Robot 3 Pha 150KVA (300-420v)

108.000.000₫
- 34%
71.280.000₫

Ổn Áp Robot 3 Pha 180KVA (300-420v)

155.000.000₫
- 34%
102.300.000₫

Ổn Áp Robot 3 Pha 200KVA (300-420v)

193.000.000₫
- 34%
127.380.000₫

Ổn Áp Robot 3 Pha 250KVA (300-420v)

222.000.000₫
- 34%
146.520.000₫

Ổn Áp Robot 3 Pha 300KVA (300-420v)

271.000.000₫
- 34%
178.860.000₫

Ổn Áp Robot 3 Pha 400KVA (300-420v)

315.000.000₫
- 34%
207.900.000₫
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)

Hotline: 0938 205 056
Tất cả danh mục