logo dienmayhmc.com

Ổn Áp Robot 3 Pha Chính Hãng - Phân Phối Ổn Áp 3 Pha Các Loại

Ổn Áp Robot 3 Pha 3KVA (260-430v)

6.390.000₫
- 33%
4.281.000₫

Ổn Áp Robot 3 Pha 6KVA (260-430v)

8.290.000₫
- 33%
5.554.000₫

Ổn Áp Robot 3 Pha 10KVA (260-430v)

9.980.000₫
- 33%
6.686.000₫

Ổn Áp Robot 3 Pha 15KVA (260-430v)

14.500.000₫
- 33%
9.715.000₫

Ổn Áp Robot 3 Pha 20KVA (260-430v)

19.990.000₫
- 33%
13.393.000₫

Ổn Áp Robot 3 Pha 25KVA (260-430v)

24.600.000₫
- 35%
15.990.000₫

Ổn Áp Robot 3 Pha 30KVA (260-430v)

27.900.000₫
- 35%
18.135.000₫

Ổn Áp Robot 3 Pha 45KVA (260-430v)

42.600.000₫
- 35%
27.690.000₫

Ổn Áp Robot 3 Pha 60KVA (260-430v)

55.900.000₫
- 35%
36.335.000₫

Ổn Áp Robot 3 Pha 75KVA (260-430v)

64.500.000₫
- 35%
41.925.000₫

Ổn Áp Robot 3 Pha 100KVA (260-430v)

83.900.000₫
- 35%
54.534.000₫

Ổn Áp Robot 3 Pha 120KVA (300-420v)

106.900.000₫
- 35%
69.485.000₫

Ổn Áp Robot 3 Pha 150KVA (300-420v)

109.000.000₫
- 35%
70.850.000₫

Ổn Áp Robot 3 Pha 180KVA (300-420v)

162.000.000₫
- 35%
105.300.000₫

Ổn Áp Robot 3 Pha 200KVA (300-420v)

199.900.000₫
- 35%
129.935.000₫

Ổn Áp Robot 3 Pha 250KVA (300-420v)

232.000.000₫
- 35%
150.800.000₫

Ổn Áp Robot 3 Pha 300KVA (300-420v)

283.000.000₫
- 35%
183.950.000₫

Ổn Áp Robot 3 Pha 400KVA (300-420v)

319.900.000₫
- 35%
207.935.000₫

Ổn Áp Robot 3 Pha 500KVA (300-420v)

403.000.000₫
- 35%
261.950.000₫
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)

Hotline: 0938 205 056
Tất cả danh mục